ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

210 5759395

Ποιοί είμαστε

Εταιρικά στοιχεία για όσους υποχρεούνται στη δημοσίευση ή γράφουμε εδώ τα κείμενά σας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Επωνυμία της εταιρείας σας
ΕΔΡΑ: Η ακριβής δ/νση της εταιρείας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κατασκευή ιστοσελίδων  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:222333
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 20.000 €
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 300 εταιρικά μερίδια
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή

Εταιρική Σύνθεση - Κεφαλαιουχικές εισφορές

Διαχειριστής: Όνομα Επίθετο κάτοικος Αθήνας

1. Επώνυμο Όνομα κάτοικος Αθήνας -   10 εταιρικά μερίδια ή 10% εταιρική συμμετοχή

2. Επώνυμο Όνομα κάτοικος Φηρών Σαντορίνης - 40 εταιρικά μερίδια ή 40% εταιρική συμμετοχή

3. Επώνυμο Όνομα κάτοικος Θεσσαλονίκης - 50 εταιρικά μερίδια ή 50% εταιρική συμμετοχή